SAYI 5

GELECEK NASIL GELECEK?

İklim krizi artık kaba bir inkarın öznesi değil ama bu sefer de buna karşı yapılması gereken işlerde devam eden yeni bir boyut kazandı. New Republice’den Kate Aronoff’un dediği gibi: “İnkarcılık öldü, yaşasın yeni inkarcılık”

Ama demokratikleşme mücadelesi ile iç içe geçmiş olan iklim krizi karşısında toplum elbette sessiz kalmıyor ve siyasette bundan kaçamıyor. Her yerde Yeşil Yeni Düzen ve Yeşil Dönüşümün gerçekleşmesi için yapılacak işler güncel gelişmeler sorgulanıyor. O yüzden bu sayıda gerek ülkemizde ve gerekse Dünya’da konunun çeşitli yönlerinden bakmamızı sağlayacak görüş ve tartışmalara yer verdik. Eski dünyanın statükosu her yerinden çatlamaya başlamışken yeni, yeşil, daha adil, yaşanabilir bir dünyanın da olanakları artıyor. Yeşil Siyaset olarak biz de geleceğe giden yolda bu olanakların ortaya çıkmasını sağlayacak bir ışık tutmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu sayı ile de bir nebze olsun buna katkımız olduğunu umuyoruz.

İÇİNDEKİLER

Block title

Editörden

GELECEKTEN BEKLEDİKLERİMİZ Pandemi ile iyice rayından çıkan sosyal yaşamımız öyle çalkantılar yaratmasa da, sürekli ve büyük değişimler geçiriyor. Bu, bütün dünyada böyle. Ne var ki, ülkemizdeki özgün koşullar nedeni ile bu değişim süreci daha sancılı ve çalkantılı ilerliyor. Bunda iktidarın statükoyu koruma gayreti kadar, bugüne değin pekiştirdiği yapının hiçbir esnekliğinin olmayışının önemli bir payı var. Kendisine öyle bir yapı inşa...

TARIM, GIDA, İKLİM ÜZERİNE…

Yazan: Güneşin Aydemir Doğa ve ekosistem gönüllüsü Güneşin Aydemir’le canlı yaşam, insan ve doğa ilişkisi,canlılığın temeli beslenme, gıda, tarımsal üretim, bunların ekolojik kriz ve iklim krizi üzerine etkileri hakkında çeşitli disiplinlerin alanlarına girip, çıkarak, konudan konuya atlayıp sıçrayarak söyleştik. Yeşil Siyaset: Son zamanların popüler konularından biri, soframızdaki yiyeceklerin bizim için yararlı mı; yoksa zararlı mı olduğu. Bu konuda ne söylemek...

ELİNOR OSTROM, ALANYALI BALIKÇILAR, KIRKLARELİLİ KÖYLÜLER

Yazan: Sema Alpan Atamer Garrett Hardin, 1968 tarihli ünlü makalesi “The Tragedy of the Commons (Müştereklerin Trajedisi)”nde bireyin kârı maksimize etme isteğinden söz etmiş ve müştereklerin iç karartıcı bir resmini çizerek, bireyin sınırsız tüketilecek bir sistemin içine kilitlendiğini söylemişti; ve yalnızca piyasa güçlerinin veya hükümet düzenlemelerinin ortak doğal kaynakların bozulmasını önleyebileceğini savunmuştu (1). Bu dogma yıllardır yaygın olarak sürmüştü. “Müştereklerin...

Yeniden Demokratikleşme ve Türkiye: Demokrasi, İklim, Birlikte Yaşamak

Yazan: E. Fuat Keyman 2000’li yıllar, özellikle de son on yılda, küreselleşme ve demokrasi alanında yaşadığımız gelişmeler, ülkeler ve küresel ölçekte, geleceğe güvenle bakamadığımız, belirsizlik ve risklerle dolu bir döneme girdiğimizi gösteriyor.  Küreseleşmenin “çoklu krizi”nden, “küresel türbülans”tan, eskinin öldüğü ama yeninin doğmadığı bir “risk dünyası”ndan konuşuyoruz.  2001’de yaşadığımız terör; 2008’den bugüne süren ekonomik kriz; 2010’da büyük umutlarla  başlayan Arap...

YENİ/YEŞİL BİR SİYASETİN İMKANLARI

Yazan: Mehmet Ali Çalışkan 2023 Seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olmaya aday görünüyor.  Seçime yaklaşık 2 yıl olmasına karşın, siyaset dünyası oldukça sıcak bir hazırlık döneminden geçiyor. Hem iktidar kanadı hem de muhalefet kanadı, bir yandan seçime yönelik kazanma stratejileri geliştirmek için çalışırken, diğer yandan seçmenle temas etkinliklerini artırıyor. 2023 seçimlerini önemli kılan nedenlerin başında, 20 yıllık...

İklim İnkarcılığının Yeni Şekliyle Savaşmak

Röportaj: Olaf Bruns , Kate Aronof Çeviren: Ece İldem Günümüzde, iklim değişikliği ve dünyamız üzerindeki gerçek etkileri yadsınamaz. Suratımıza tokat gibi çarpan bu deneyimlerin sonucunda ABD’nin fosil yakıt şirketleri bile taktik değiştirmeye başladı: iklim inkarcılılarını desteklemekten vazgeçip, iklim değişikliğine uyum için artık kaçınılmaz olan politikaları etkilemeye başladılar. Kate Aronof, Overheated: How Capitalism Broke the Planet – And How We Fight...

Kömürün Sonundan İklim Adaletine

Yazanlar: Amélie Canonne , Nicolas Haeringer Çeviren: Yeşil Politika Okulu 2021 Dönemi Yeşil Ekonomi grubu gönüllüleri (Sümeyye Elis Yıldızlı, Sefa Sakarya, Simay Karaduman, Irmak Erdemli, Hediye Cerit, Gökçen Bayram, Sercan Köksal) Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda Xi Jinping, Çin'in yurtdışındaki kömür santrali projelerine yaptığı tüm yatırımları durdurma sözü verdi. Duyuru, Birleşik Devletler, AB ve COP26'ya ev sahipliği yapan İngiltere'nin kesat liderlik...

Gençlik Hareketleri Bize Demokrasi Hakkında Ne Öğretiyor?

Yazan: Jasmine Lorenzini Çeviren: Ali Serdar Gültekin Son yıllarda gençlik önderliğindeki kitlesel hareketler, gençlerin siyasete veya demokratik süreçlere ilgilerinin olmadığı argümanına meydan okudu. Gençler, iklim hareketinde görüldüğü gibi; sokak eylemleri, etkinlikler ve tartışmalar yoluyla değiştirmeye kararlılık sergilediler ve katılımcı demokrasiye kapsayıcı bir yaklaşım modellediler. Jasmine Lorenzini, gençlerin bugün katılım normlarına nasıl meydan okuduklarının yanı sıra eylemlerinin demokratik yenilenme ve...

İklim aktivistleri taktiklerini değiştirmeli

Yazan: Alicia Hull Çeviren: Ali Serdar Gültekin Kuzey Norfolk Yeşiller Partisi üyesi ve yazar Alicia Hull, Hükümetin iklim değişikliğiyle acilen mücadele edememesi karşısında, krizi ele almak için yurttaş meclislerine ve alternatif bir ulusal birlik hükümetine ihtiyacımız olduğunu savunuyor. Hükümet, on yıllardır karbon emisyonlarını ele almada veya çevreyi korumada başarısız oldu. Sözde "piyasa güçlerine" olan güveninden ötürü bu Hükümetin çevre krizini etkili...

Belediyelerin Yeşil Dönüşümü… Ama Nasıl?

Yazan: Koray Doğan Urbarlı Gerek uluslararası organizasyonlara, gerekse gündelik hayatın her alanından daha politik noktalara kadar iklim değişikliğinin, iklim krizinin sirayet etmediği bir yer kalmamış durumda. Artık ne söylersek söyleyelim mutlaka iklim değişikliği ya da karbon salımları deniyor. En azından denmek zorunda hissediliyor. Biraz yeşillendirilmemiş hiçbir şeyin “alıcısı” olmadığı düşünülüyor. Gerçekten de öyle. Hayati bir sorun, pazarlama tekniklerine kadar girmişse,...