Dosyalar

AVRUPA’DA DEMOKRASİ TARTIŞMALARINA YEŞİL BİR BAKIŞ

Bu sayımızda Green European Jounal (GEJ) tarafından hazırlanan ve Avrupa’da yoğunlaşan demokrasi tartışmaları etrafında toplanan demokrasi dosyasını yayımlayarak demokrasinin bugünkü sorunları çerçevesinde geleceğe biraz ışık tutmaya çalıştık. Özellikle popülizm, temsiliyet sorunları gibi demokrasinin ana unsurları yanında son yıllarda görülen yurttaş meclisleri gibi oluşumları da değerlendirmeye çalışan makalelerle sorunlara çözüm yollarını, bu bağlamda da referandumları, Avrupa’nın yedi ülkesinden örneklerle tartışan analizleri aktardık. Dördüncü sayımızı, ‘Avrupa’da Demokrasi Tartışmalarına Yeşil bir Bakış’ adı altındaki bu ‘Demokrasi Dosyasına’ ayırdık.

Covid-19 ve Yeşil Politikalar

Covid-19, hali hazırda yaşanan eşitsizlikleri derinleştirerek büyüttü, sistemin görmezden gelinen küçük çatlaklarını büyüttü; yamayarak giderilemeyecek hale getirdi.

Bütüncül iyileşme, sosyal adalet ve adil dönüşüm politikalarını yıllardır dile getiren, aktivizmini yapan ve iyi uygulamalar ile dünya halkları tarafından benimsenen yeşiller, yeni düzen arayışında tüm dünyaya rehberlik edecek birikime sahip. Yeşiller’in, Covid-19 ve gelecekte olması öngörülen pek çok krizin asıl sebepleri olan iklim, ekoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, demokrasi, sosyal adalet krizleri için sunduğu pratik ve kalıcı çözüm önerileri üstüne tartışmalara odaklandık bu sayımızda.