Sayılar

Sayı 04

Bu sayımızda Green European Jounal (GEJ) tarafından hazırlanan ve Avrupa’da yoğunlaşan demokrasi tartışmaları etrafında toplanan demokrasi dosyasını yayımlayarak demokrasinin bugünkü sorunları çerçevesinde geleceğe biraz ışık tutmaya çalıştık. Özellikle popülizm, temsiliyet sorunları gibi demokrasinin ana unsurları yanında son yıllarda görülen yurttaş meclisleri gibi oluşumları da değerlendirmeye çalışan makalelerle sorunlara çözüm yollarını, bu bağlamda da referandumları, Avrupa’nın yedi ülkesinden örneklerle tartışan analizleri aktardık. Dördüncü sayımızı, ‘Avrupa’da Demokrasi Tartışmalarına Yeşil bir Bakış’ adı altındaki bu ‘Demokrasi Dosyasına’ ayırdık.

Sayı 03

Dünya pandeminin şokundan çıkmaya çalışırken hayatın eski düzenine dönme beklentisi ve umudu da gittikçe artıyor. Bunun sonucunda bizde de pandeminin gölgesinde kalan ekonomik ve siyasal sorunlar yeniden gündemi belirlemeye başladı, siyaset hareketlendi. Fakat bu kez Yeşiller Partisi’nin çıkışı ve etkileri siyasette en dikkat çeken olaylardan biri oldu. Bu çerçevede 3.cü sayımızda siyasette Yeşiller Partisi’nin varlığı ağırlık kazandı. “Siyasetin neden Yeşiller’e ihtiyacı var?” sorusunu da gündeme taşırken, Türkiye’de Yeşiller ve yeşil siyasetin durumuna ilişkin toplumun çeşitli kesimlerinden, gazeteci, akademisyen ve yazara sorduğumuz sorularla hazırladığımız soruşturma ilginç, önemli ip uçları barındıran yanıtlar ile 3.cü sayımıza damgasını vuruyor. Bu çerçevede Demokrasi başlığını gündeme taşırken ülkemizde ve dünyadaki tartışmalardan yeni ve dikkat çekici örnekler de bu sayımızı tamamlıyor.

Sayı 02

Dünyada yaşanan büyük değişim dalgaları pandemi koşullarında küreselleşme üzerinde önemli etkiler yaptı. Aynı şekilde kapitalist sistem bunalım koşullarında Covid 19 pandemisi  ile yeni bir stres testinden geçiyor. İklim krizi koşullarında Covid 19 pandemisi dünyada yaşanan değişime ayrı bir boyut katarak toplumsal beklentileri de değiştirdi. Geleceğin her zamankinden daha çok sorgulandığı günümüzün bu gelişmeleri ve toplumsal yansımalarına cevap arayan görüşlere ağırlık verdik. Yeşil siyasetin sorunları bütüncül bir çözüm çerçevesinde ele alan yaklaşımından çeşitli görüşlerle gelişmelere bir pencere açmaya çalıştık. Bu çerçevede 2. ci sayımızı Türkiye’de Yeşiller hareketinin tarihsel gelişmesini de katarak hazırladık

Özel Sayı 01: Covid-19 ve Yeşil Politikalar

Covid-19, hali hazırda yaşanan eşitsizlikleri derinleştirerek büyüttü, sistemin görmezden gelinen küçük çatlaklarını büyüttü; yamayarak giderilemeyecek hale getirdi.

Bütüncül iyileşme, sosyal adalet ve adil dönüşüm politikalarını yıllardır dile getiren, aktivizmini yapan ve iyi uygulamalar ile dünya halkları tarafından benimsenen yeşiller, yeni düzen arayışında tüm dünyaya rehberlik edecek birikime sahip. Yeşiller’in, Covid-19 ve gelecekte olması öngörülen pek çok krizin asıl sebepleri olan iklim, ekoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, demokrasi, sosyal adalet krizleri için sunduğu pratik ve kalıcı çözüm önerileri üstüne tartışmalara odaklandık bu sayımızda

Sayı 01:

Covid 19 ve iklim krizi 2020 yılını içinde yaşadığımız bir distopyaya çevirirken;  Yeşiller, gerek Avrupa’nın bir çok ülkesindeki seçimlerde, gerekse Avrupa Parlamentosu seçimlerinde  önemli başarılar elde ederek bir değişim umudunu yeşerttiler.  Türkiye’de ise Yeşiller Partisi yeniden siyaset sahnesinde. Biz de Dergimizin ilk sayısında,  2021’e umut aktaracak bu ‘yeşil dalga’nın yükselişini odağımıza aldık.