Sayılar

Sayı 02

Dünyada yaşanan büyük değişim dalgaları pandemi koşullarında küreselleşme üzerinde önemli etkiler yaptı. Aynı şekilde kapitalist sistem bunalım koşullarında Covid 19 pandemisi  ile yeni bir stres testinden geçiyor. İklim krizi koşullarında Covid 19 pandemisi dünyada yaşanan değişime ayrı bir boyut katarak toplumsal beklentileri de değiştirdi. Geleceğin her zamankinden daha çok sorgulandığı günümüzün bu gelişmeleri ve toplumsal yansımalarına cevap arayan görüşlere ağırlık verdik. Yeşil siyasetin sorunları bütüncül bir çözüm çerçevesinde ele alan yaklaşımından çeşitli görüşlerle gelişmelere bir pencere açmaya çalıştık. Bu çerçevede 2. ci sayımızı Türkiye’de Yeşiller hareketinin tarihsel gelişmesini de katarak hazırladık

Özel Sayı 01: Covid-19 ve Yeşil Politikalar

Covid-19, hali hazırda yaşanan eşitsizlikleri derinleştirerek büyüttü, sistemin görmezden gelinen küçük çatlaklarını büyüttü; yamayarak giderilemeyecek hale getirdi.

Bütüncül iyileşme, sosyal adalet ve adil dönüşüm politikalarını yıllardır dile getiren, aktivizmini yapan ve iyi uygulamalar ile dünya halkları tarafından benimsenen yeşiller, yeni düzen arayışında tüm dünyaya rehberlik edecek birikime sahip. Yeşiller’in, Covid-19 ve gelecekte olması öngörülen pek çok krizin asıl sebepleri olan iklim, ekoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, demokrasi, sosyal adalet krizleri için sunduğu pratik ve kalıcı çözüm önerileri üstüne tartışmalara odaklandık bu sayımızda

Sayı 01:

Covid 19 ve iklim krizi 2020 yılını içinde yaşadığımız bir distopyaya çevirirken;  Yeşiller, gerek Avrupa’nın bir çok ülkesindeki seçimlerde, gerekse Avrupa Parlamentosu seçimlerinde  önemli başarılar elde ederek bir değişim umudunu yeşerttiler.  Türkiye’de ise Yeşiller Partisi yeniden siyaset sahnesinde. Biz de Dergimizin ilk sayısında,  2021’e umut aktaracak bu ‘yeşil dalga’nın yükselişini odağımıza aldık.