Sayılar

Sayı 08

Yeni sorular ve yeni sorunların sarmalında yaşamaya başladık. Daha eskiden gelen sorunlar ile baş etmeye uğraşırken pandemi, savaş, emperyalizmin artan heyecanı falan derken bir de nükleer tehlike çıkıverdi aniden. Modern dünya iklim krizi karşısında tam da bir uzlaşmaya varmış gibiyken birden patinaj çekmeye, geri adımlar atmaya başlandı. Enerji krizinde Ukrayna ile başlayan savaşta politik olarak haklı bir yerde durmaya çalışırken AB’nin yeni sınıflandırması gibi gelişmeler fosil yakıtların ve nükleerin yeniden öne çıkması tam tersine savaşın finansmanına ve iklim krizini daha da büyütecek gelişmelere yol açıyor. Bu, yeni dünyanın yeni sorunlarından sadece biri ama en önemlisi belki. Kısaca yeni sorulara yeni cevaplar aramaya devam ediyoruz bu sayıda da…

Sayı 07

Dünya Ukrayna işgalinin şokunu henüz atlatamamış görünse de artık yeni bir döneme girildiğini herkes kabul ediyor. Ve bu dönem eskisinden daha kırılgan, daha büyük tehlikeler içeriyor. Böyle bir zamanda gelecek açısından en olumlu rotayı tutturmak ve pusulanın doğru yönü gösterdiğinden emin olmak her zamankinden çok daha zor. Geleneksel siyasi eğilimler ve yapılar bu anlamda endişelerimizi ortadan kaldıramayacak. Bu çok açık hale gelmişken Yeşil Siyasetin deneyimsizliği de başka bir kaygı kaynağı. Ama yine de dünyanın geleceği açısından en doğru rotayı bulabilmenin bu kadar önemli ve çetrefil olduğu bir zamanda doğru politikalar geliştirmesini yeşil siyasetten bekleyebiliriz. Bu sayımızda da ülke içinde ve dünyada yeşil siyasete ışık tutacak yazı ve röportajlar ile karşınızdayız.

Sayı 06

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE VE GEÇMİŞİN HAYALETLERİ

Gecikerek karşınıza çıktığımız bu sayının planlaması yapıldığı sırada henüz Rusya’nın Ukrayna işgali başlamamıştı. Fakat biz iklim krizinin jeopolitik etki ve sonuçları ile değerlendirilmesine yoğunlaşmaya karar verdiğimizde Ukrayna’nın işgali bu çerçevede konuya ironik ve yeni bir boyut kattı. Bu işgal, kapitalist sistemde halen sürmekte olan bir ekonomik bunalımın derinleştirdiği çatlakların ve buna yenileri eklenirken başka kırılmalar olabileceğinin de habercisi sayılabilir. Sonuçta Dünya artık sadece iklim krizi ile değil, onunla daha da derinleşmiş bir sistem krizi içine sürüklenmeye devam ediyor. Bu koşullarda 6. sayımızdaki yazıların gelecekte bu krizi daha iyi anlamamıza ışık tutacak önemli bir perspektif sunacağına inanıyoruz.

Sayı 05

GELECEK NASIL GELECEK?
İklim krizi artık kaba bir inkarın öznesi değil ama bu sefer de buna karşı yapılması gereken işlerde devam eden yeni bir boyut kazandı. New Republice’den Kate Aronoff’un dediği gibi: “İnkarcılık öldü, yaşasın yeni inkarcılık”
Ama demokratikleşme mücadelesi ile iç içe geçmiş olan iklim krizi karşısında toplum elbette sessiz kalmıyor ve siyasette bundan kaçamıyor. Her yerde Yeşil Yeni Düzen ve Yeşil Dönüşümün gerçekleşmesi için yapılacak işler güncel gelişmeler sorgulanıyor. O yüzden bu sayıda gerek ülkemizde ve gerekse Dünya’da konunun çeşitli yönlerinden bakmamızı sağlayacak görüş ve tartışmalara yer verdik. Eski dünyanın statükosu her yerinden çatlamaya başlamışken yeni, yeşil, daha adil, yaşanabilir bir dünyanın da olanakları artıyor. Yeşil Siyaset olarak biz de geleceğe giden yolda bu olanakların ortaya çıkmasını sağlayacak bir ışık tutmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu sayı ile de bir nebze olsun buna katkımız olduğunu umuyoruz.

Sayı 04

Bu sayımızda Green European Jounal (GEJ) tarafından hazırlanan ve Avrupa’da yoğunlaşan demokrasi tartışmaları etrafında toplanan demokrasi dosyasını yayımlayarak demokrasinin bugünkü sorunları çerçevesinde geleceğe biraz ışık tutmaya çalıştık. Özellikle popülizm, temsiliyet sorunları gibi demokrasinin ana unsurları yanında son yıllarda görülen yurttaş meclisleri gibi oluşumları da değerlendirmeye çalışan makalelerle sorunlara çözüm yollarını, bu bağlamda da referandumları, Avrupa’nın yedi ülkesinden örneklerle tartışan analizleri aktardık. Dördüncü sayımızı, ‘Avrupa’da Demokrasi Tartışmalarına Yeşil bir Bakış’ adı altındaki bu ‘Demokrasi Dosyasına’ ayırdık.

Sayı 03

Dünya pandeminin şokundan çıkmaya çalışırken hayatın eski düzenine dönme beklentisi ve umudu da gittikçe artıyor. Bunun sonucunda bizde de pandeminin gölgesinde kalan ekonomik ve siyasal sorunlar yeniden gündemi belirlemeye başladı, siyaset hareketlendi. Fakat bu kez Yeşiller Partisi’nin çıkışı ve etkileri siyasette en dikkat çeken olaylardan biri oldu. Bu çerçevede 3.cü sayımızda siyasette Yeşiller Partisi’nin varlığı ağırlık kazandı. “Siyasetin neden Yeşiller’e ihtiyacı var?” sorusunu da gündeme taşırken, Türkiye’de Yeşiller ve yeşil siyasetin durumuna ilişkin toplumun çeşitli kesimlerinden, gazeteci, akademisyen ve yazara sorduğumuz sorularla hazırladığımız soruşturma ilginç, önemli ip uçları barındıran yanıtlar ile 3.cü sayımıza damgasını vuruyor. Bu çerçevede Demokrasi başlığını gündeme taşırken ülkemizde ve dünyadaki tartışmalardan yeni ve dikkat çekici örnekler de bu sayımızı tamamlıyor.

Sayı 02

Dünyada yaşanan büyük değişim dalgaları pandemi koşullarında küreselleşme üzerinde önemli etkiler yaptı. Aynı şekilde kapitalist sistem bunalım koşullarında Covid 19 pandemisi  ile yeni bir stres testinden geçiyor. İklim krizi koşullarında Covid 19 pandemisi dünyada yaşanan değişime ayrı bir boyut katarak toplumsal beklentileri de değiştirdi. Geleceğin her zamankinden daha çok sorgulandığı günümüzün bu gelişmeleri ve toplumsal yansımalarına cevap arayan görüşlere ağırlık verdik. Yeşil siyasetin sorunları bütüncül bir çözüm çerçevesinde ele alan yaklaşımından çeşitli görüşlerle gelişmelere bir pencere açmaya çalıştık. Bu çerçevede 2. ci sayımızı Türkiye’de Yeşiller hareketinin tarihsel gelişmesini de katarak hazırladık

Özel Sayı 01: Covid-19 ve Yeşil Politikalar

Covid-19, hali hazırda yaşanan eşitsizlikleri derinleştirerek büyüttü, sistemin görmezden gelinen küçük çatlaklarını büyüttü; yamayarak giderilemeyecek hale getirdi.

Bütüncül iyileşme, sosyal adalet ve adil dönüşüm politikalarını yıllardır dile getiren, aktivizmini yapan ve iyi uygulamalar ile dünya halkları tarafından benimsenen yeşiller, yeni düzen arayışında tüm dünyaya rehberlik edecek birikime sahip. Yeşiller’in, Covid-19 ve gelecekte olması öngörülen pek çok krizin asıl sebepleri olan iklim, ekoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, demokrasi, sosyal adalet krizleri için sunduğu pratik ve kalıcı çözüm önerileri üstüne tartışmalara odaklandık bu sayımızda

Sayı 01:

Covid 19 ve iklim krizi 2020 yılını içinde yaşadığımız bir distopyaya çevirirken;  Yeşiller, gerek Avrupa’nın bir çok ülkesindeki seçimlerde, gerekse Avrupa Parlamentosu seçimlerinde  önemli başarılar elde ederek bir değişim umudunu yeşerttiler.  Türkiye’de ise Yeşiller Partisi yeniden siyaset sahnesinde. Biz de Dergimizin ilk sayısında,  2021’e umut aktaracak bu ‘yeşil dalga’nın yükselişini odağımıza aldık.