Yazan: Dr K. Michael Benfield

Çeviren: Sema Alpan Atamer

Ana akım medyada, Yeşil Parti’nin Mart ayındaki 50. Yıldönümü kutlamalarında, Yeşil Parti’nin kurucularından biri olan Dr K. Michael Benfield’in, ‘gezegeni kurtarmak’ için çok geç olduğunu söylediği yer aldı. Bu yazıda, ifadesinin arkasındaki mantığı açıklıyor ve Yeşil Parti’nin Birleşik Krallık siyasi sisteminin sergilediği mevcut zorluklara nasıl uyum sağlayabileceğine dair tavsiyelerde bulunuyor.

Birleşik Krallık’ta Yeşil Parti; çevre koruma, sürdürülebilirlik ve sosyal adaleti savunur. Bununla birlikte, Birleşik Krallık’ın mevcut siyasi sistemi, hükümet gücünü elde etmede Partiye önemli zorluklar çıkarmakta. Ayrıca, Uluslararası COP ve STK başarısızlıklarının da kanıtladığı gibi, geleneksel siyasi yollar ve sözleşmeler yoluyla ‘gezegeni kurtarmak’ için artık çok geç olduğunu düşünüyorum. Buna göre, Parti’nin eğitime (yeniden) öncelik vermesi, konsensus oluşturması ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak dilekçeler üretmesi ve Parti’nin bazı hedeflerine ulaşabilmesi için muhtemelen popüler olmayan politika değişiklikleri ve eylemlere yönelik baskıyı artırması gerektiğini savunuyorum.

Roma Klübü’nün Parti kurucularını bilgilendiren  1972 tarihli ‘Büyümenin Sınırları’ Raporu, kontrolsüz nüfus artışının ve kaynakların tükenmesinin tehlikelerini vurguladı ve bu sorunları çözmek için acil eylem çağrısında bulundu. O zamandan beri, küresel ve Birleşik Krallık nüfusu artmaya devam etti ve bu da doğal kaynaklara olan talebin artmasına, habitat tahribatına ve çevresel bozulmaya yol açtı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Yeşil Parti’nin sürdürülebilirliği teşvik eden ve gezegeni gelecek nesiller için koruyan politikalara öncelik vermesi gerekiyor.

Bu makale, yenilenebilir enerjiye, sürdürülebilir tarıma, düşük karbonlu ulaşıma, ekosistem restorasyonuna ve döngüsel bir ekonomik modele öncelik veren politikalar da dahil olmak üzere sürdürülebilirliğe önayak için Yeşiller Partisi’ne tavsiyeleri özetlemektedir. Ek olarak, dünyanın önümüzdeki 50 yılda karşı karşıya kalması muhtemel ekonomik, teknolojik ve sosyal zorlukları, bu zorlukların sürdürülebilirlik çabalarını nasıl etkileyeceğini tartışıyor ve uzun vadeli politika oluşturmaya yönelik fütürolojik bir yaklaşımı savunuyor.

Sürdürülebilirliğe önayak olması için Yeşiller Partisine Tavsiyeler

Birleşik Krallık’ın mevcut siyasi sistemi altında, Yeşil Parti’nin hükümet olması pek olası değil. Bu nedenle Parti, (potansiyel olarak popüler olmayan) politika değişiklikleri ve eylemlerine yönelik baskıları artırmak için eğitime ve konsensus oluşturmaya öncelik vermelidir (Smith, 2019). Parti, yerel seçimlere öncelik vermeli ve halkı çevre politikalarının önemi ve toplum üzerindeki etkileri konusunda eğitmek için tabandan gelen kampanyalara katılmalıdır (Reeve, 2017). Ayrıca, mesajlarını güçlendirmek ve birleşik bir cephe oluşturmak için diğer çevre örgütleri ve savunuculuk gruplarıyla ittifaklar kurmaya çalışabilir (Lee ve Qiufan, 2021).

Bunu yaparken, parti yolsuzluk konusuna karşı uyanık olmalıdır. Bu, İngiltere’deki siyasi partilerin karşı karşıya olduğu önemli bir zorluktur. Birleşik Krallık’ın parti-siyaset yapıları, varlıklı bireylerden ve şirketlerden gelen büyük bağışlara bel bağlamaları nedeniyle yolsuzluğa eğilimli olmakla eleştirilegeldi (Marrs, 2017).

Örneğin, özellikle Muhafazakar Parti, büyük şirketlere ve zengin bağışçılara karşı fazla samimi olmakla suçlandı ve bazıları, bu ilişkinin kayırmacılık kültürüne ve hesap verebilirliğin ortadan kalkmasına yol açtığını iddia etti (Marrs, 2017; Garside, 2021). ). Ayrıca, siyasi bağışlar ve lobicilik konusunda şeffaflığın olmaması, paranın siyaset üzerindeki etkisi ve yolsuzluk potansiyeli hakkındaki endişeleri artırdı (Birleşik Krallık Uluslararası Şeffaflık Kuruluşu, 2019).

Eski Başbakan David Cameron’un kendisini istihdam eden bir finans şirketi adına hükümet yetkililerine lobi yaptığı son Greensill skandalı, Birleşik Krallık’ın siyasi sistemi içindeki çıkar çatışmaları ve yolsuzluk potansiyelini vurgulamakta (Wintour ve diğerleri, 2021).

Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak için reformlar önerilmiş olsa da, çoğu para ve siyasette nüfuz gibi temel sorunları ele almak için daha temel değişikliklerin gerekli olduğunu savunuyor (Uluslararası Şeffaflık Bürosu, 2019).

Neyse ki Birleşik Krallık’taki Yeşil Parti, kurucuları tarafından ikili bir liderliğe ve merkezi olmayan bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlandı; bu da onu diğer Birleşik Krallık partilerine göre yolsuzluğa karşı daha az yatkın hale getiriyor. Partinin iç demokrasisine ve taban aktivizmine verilen önem, şeffaflığı ve hesap verebilirliği destekliyor (İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi 2021). Yeşil Parti aynı zamanda şirketlerden veya onlarla bağlantılı bireylerden gelen bağışları kabul etmez, bu da varlıklı bağışçıların etkisini azaltmaya yardımcı oluyor (İngiltere ve Galler Yeşil Partisi 2021). Bununla birlikte, herhangi bir siyasi parti gibi, Yeşil Parti de yolsuzluğa karşı bağışık değil ve bütünlüğünü koruması için aralıksız ihtiyat haline olmayı ve reform gerekiyor.

Eğitim ve konsensus oluşturmak uzun vadeli bir yaklaşım gerektirir, ancak kamuoyunu şekillendirmek ve çevre politikalarına yönelik bir destek dalgası oluşturmak için çok önemlidir (Schneider, 2018). Yeşil Parti bunu, çevreyi korumanın ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmenin önemini vurgulayan eğitim programları ve kaynaklar geliştirerek başarabilir. Bu programlar okullara, topluluk gruplarına ve genel halka yönelik olabilir. Parti bunu yaparak çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı ve bilgiyi artırabilir ve bu da çevre politikalarına daha fazla destek sağlayabilir (Curtin ve Rutherford, 2020).

Ek olarak, Yeşil Parti, toplum katılımına ve politika oluşturma sürecine dahil olmaya öncelik vermelidir. Parti, yerel topluluklarla ek iletişim kanalları kurmaya çalışmalı ve onları karar alma sürecine dahil etmelidir (Gandhi ve Kurien, 2018). Parti bunu yaparak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırabilir, bu da kamuoyunda güven oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, yerel toplulukların dahil edilmesi, topluluğun ihtiyaçlarına daha uygun ve halk tarafından desteklenmesi daha muhtemel olan politikalara yol açabilir (Shaw ve Blumstein, 2020).

Gelecek belirsiz ve önümüzde birçok potansiyel zorluk ve fırsat var. Ancak Yeşiller Partisi, eğitime öncelik vererek, konsensus oluşturarak ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak hem insanlara hem de gezegene fayda sağlayan sürdürülebilir politikaları ve uygulamaları destekleyebilir. Birlikte çalışarak herkes için daha eşitlikçi, sürdürülebilir ve adil bir gelecek yaratabiliriz. (CBD, 2010; Costanza ve diğerleri, 1997; Daly, 2013)

Partinin sürdürülebilir davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için eğitime ve bilinçlendirmeye öncelik vermesi çok önemlidir. Bu, çevreyi korumanın ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmenin önemini vurgulayan eğitim programları ve kaynaklar geliştirmek gibi bir dizi strateji aracılığıyla başarılabilir. Bu programlar okullara, topluluk gruplarına ve genel halka yönelik olabilir. (Curtin ve Rutherford, 2020). 1974’te yarıda kalan “Yapboz” konferansını [2] faydalı bir şekilde yeniden canlandırabilir.

Parti bunu başardığında, -Parlamentonun seçilmemiş bir ‘fikir babası’ üyesi olarak – Birleşik Krallık Hükümeti ve Parlamento Dilekçe Sistemi aracılığıyla ulusal hükümeti etkin bir şekilde etkileyebilecektir. Bu, vatandaşların çeşitli konularda dilekçe oluşturmaları ve imzalamaları için bir yoldur. Sistemin yönergelerine göre, 10.000 veya daha fazla imza toplayan herhangi bir dilekçenin hükümetten bir yanıt alması gerekiyor. 100.000 veya daha fazla imza eşiğini aşan dilekçeler Parlamento’da görüşülmeye uygun olmaktadır. Bu sistem, vatandaşların hükümetle ilişki kurması ve önemli konuları politika yapıcıların dikkatine sunması için bir araç görevi görmektedir (Birleşik Krallık Hükümeti, 2021). Parti, amaçlarına ulaşmak için bu olanağın kullanımında ulusal lider ve usta haline gelmelidir.

Nüfus

Aşırı nüfus, Dünya kaynaklarının sınırlı doğası ve devam eden nüfus artışı nedeniyle önemli bir küresel sorundur (Club of Rome, 1972; Dünya Bankası, 2021). İnsanlığın mevcut ekolojik ayak izi, Dünya’nın bir yılda sürdürülebilir bir şekilde sağlayabileceğinden 1,7 kat daha fazladır ve bu da insan refahını ve ekonomik refahı etkileyen doğal sistemlerin bozulmasına neden olmaktadır (Küresel Ayak İzi Ağı, 2021). Birleşik Krallık nüfusu da önemli ölçüde artarak ulusal kaynaklar ve altyapı üzerinde baskıya neden oldu ve çevresel bozulmaya ve iklim değişikliğine katkıda bulundu (ONS, 2021).

Aşağıda belirtildiği gibi davranışsal ekonomi ve ekolojik ekonomi; yoksulluk, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin olmaması ve toplumsal normlar gibi aşırı nüfusun kökünde yatan nedenlerin üzerine eğilmek için daha ‘kanıta dayalı çözümler’ sunar (Küresel Ayak İzi Ağı, 2021).

Sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal, çevresel ve etik boyutlarını açıklayan bütüncül ve çok disiplinli bir yaklaşım, herkes için sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gelecek yaratabilir. Birleşik Krallık’taki Yeşil Parti, eğitime öncelik vererek, konsensus oluşturarak ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak çevre koruma ve sürdürülebilirlikte önemli bir rol oynayabilir.

Ekonomi

Eleştirmenler, “büyüme” odaklı ekonominin, politikacıları ve politika yapıcıları yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor (Rees, 2019).

Hem Marksist hem de Klasik ekonomi; ekolojik sınırları ve sosyal refahı göz ardı eden ekonomik büyümeye ve kâr maksimizasyonuna odaklandıkları için Rees tarafından eleştirilir. Bunun yerine, ekolojik sürdürülebilirliği ve sosyal adaleti ön planda tutan eko-sosyalist bir yaklaşımı savunur.

Ekolojik ekonomi, ekonomik ve ekolojik sistemler arasındaki karmaşık bağlantıları anlamak için bir çerçeve sunar (Daly, 2013). Bu, sürdürülebilirliği ve çevre korumayı teşvik ederken aynı zamanda ekonomik büyüme ve sosyal refahı sağlayan politikalar için biçimlendirici olabilir. Örneğin, ekolojik ekonomi, bireyleri ve işletmeleri çevresel etkilerini azaltmaya teşvik etmek için karbon emisyonları gibi çevresel dışsallıkların fiyatlandırılmasının önemini vurgulamaktadır (Costanza ve diğerleri, 1997). Bu yaklaşım, çevresel maliyetlerin içselleştirilmesine ve daha sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesine yardımcı olabilir.

Davranışsal ekonomi, davranışı etkilemede çerçeveleme ve mesaj vermenin önemini vurgular (Thøgersen, 2012). Politika yapıcılar ve kuruluşlar, bilgileri belirli şekillerde sunarak bireyleri daha sürdürülebilir ve çevre dostu seçimlere yönlendirebilir. Örneğin, hava kirliliğini azaltmak veya doğal yaşam alanlarını korumak gibi sürdürülebilir davranışın sosyal ve toplumsal faydalarını vurgulayarak, bireyler çevreye karşı sorumlu davranmak için daha fazla motive edilebilir.

Yeşil ekonomi, çevresel sürdürülebilirliğe ve sosyal adalete öncelik veren bütüncül bir ekonomi yaklaşımıdır (Daly, 1999). Sürdürülebilirliğin sosyal ve politik boyutlarına daha geniş odaklanmasıyla geleneksel ekonomiden ve çevresel ve ekolojik ekonomi gibi diğer yaklaşımlardan farklıdır. Yeşil Ekonomi Enstitüsü, ekonomiye bu yaklaşımı savunur ve onu “vizyoner, kapsayıcı ve kamu yararına çalışan sürdürülebilir ve etik bir ekonomi” olarak tanımlar (Yeşil Ekonomi Nedir?, 2022).

Yeşil ekonominin temel ilkelerinden biri; ekonomik büyümenin, sosyal ve çevresel refah pahasına gelmemesi gerektiği fikridir (Jackson, 2009). Bunun yerine, doğal kaynakların bütünlüklerini ve gelecek nesiller için mevcudiyetlerini koruyacak şekilde kullanılmasını sağlarken, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye ve eşitsizliği azaltmaya odaklanmaktadır (Martinez-Alier, 1987).

Mevcut ekonomik modellerin ve varsayımların sınırlarını tanımak ve ekonomik sistemlerin gerçek dünyadaki karmaşıklıklarına daha fazla ayak uydurabilen yeni yaklaşımlar geliştirmeye ve desteklemeye devam etmek, Birleşik Krallık’taki Birleşik Krallık Yeşiller Partisi’nin üzerine düşen bir görevdir.

Örneğin:

Döngüsel Ekonomi Modellerinin Teşvik Edilmesi:

Yeşil Parti, atıkları ortadan kaldırmayı ve malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlayan döngüsel ekonomi modelinin tanıtımını iki katına çıkarabilir. Bu, genişletilmiş üretici sorumluluğu, yeşil kamu alımları ve tek kullanımlık ürünler üzerindeki vergiler gibi politikalar aracılığıyla başarılabilir (Ellen MacArthur Vakfı, 2015). Parti ayrıca; geri dönüşüm tesisleri, atıktan enerji tesisleri ve kompost üretme tesisleri gibi döngüsel ekonomi altyapısını destekleyen politikalara öncelik verebilir.

Yenilenebilir Enerjinin Teşvik Edilmesi:

Yeşil Parti, düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik eden politikalara öncelik vermeye devam edebilir ve hükümetler ve şirketler tarafından önceliklendirilmesini savunabilir. Bu, karbon fiyatlandırması, yeni teknolojilerin araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yapılması ve fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik düzenlemeler gibi politikalar aracılığıyla başarılabilir (Markandya ve diğerleri, 2016). Parti ayrıca net ölçümleme, şebekeye satış tarifesi ve enerji depolama teşvikleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendiren politikaları savunmaya devam ederek yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik edebilir. Ancak, enerji tüketimini azaltmak için önlemlerin savunuculuğunu da sürdürmelidir, örn. yalıtım ve bunun yeni alanlara yaygınlaştırılması.

Sürdürülebilir Tarımın Teşvik Edilmesi:

Yeşil Parti, küçük ölçekli çiftçiliği ve topluluk destekli tarımı özendirerek yerel ve sürdürülebilir tarımı daha fazla teşvik edebilir. Bu, çiftçileri korumak ve sürdürülebilir arazi kullanımına önayak olmak üzere vergi teşvikleri, sübvansiyonlar ve yasal düzenlemeler gibi politikalar aracılığıyla yapılabilir (FAO, 2018). Parti ayrıca dikey tarım ve konteynerli hidroponik (topraksız) sebze üretimi gibi yeni teknolojileri teşvik edebilir ve gıda güvenliği ve beslenmeyi ele almak, sürdürülebilir arazi kullanımı uygulamalarını teşvik etmek, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekosistem restorasyonunu desteklemek için sürdürülebilir tarıma öncelik verebilir (FAO, 2021).

Düşük Karbonlu Taşımacılığın Teşvik Edilmesi:

Sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltmak için Yeşil Parti, yaya ve bisiklet altyapısına öncelik veren, toplu taşıma sistemlerini genişleten (Dünya Bankası, 2019) veya elektrikli ve hidrojenle çalışan araçların ve ekipmanın (JCB, 2021) kullanımını teşvik eden politikaları savunarak düşük karbonlu ulaşımı desteklemeye devam edebilir. Parti ayrıca seyahat mesafelerini azaltan ve bisiklet yolları, yaya yolları ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi sürdürülebilir ulaşım altyapısını destekleyen politikalara öncelik verebilir. Hava yolculuğuyla ilişkili karbon ayak izini azaltmak için hava yolculuğuna getirilen kısıtlamaları da dikkate almalıdır.

Doğal Ekosistemlerin Korunması ve Eski Haline Getirilmesi:

Yeşil Parti, ağaçlandırma, sulak alan restorasyonu ve denizlerin korunması gibi doğal ekosistemleri koruyan ve eski haline getiren politikaları savunmaya devam etmelidir. Ayrıca taşkın kontrolü, su arıtma ve iklim değişikliğine uyum için doğa temelli çözümler (CBD, 2010) gibi ekosistem hizmetlerini teşvik eden politikalara öncelik vermeli ve topluluk bahçelerini de kapsayacak şekilde inşa geliştirme politikalarını savunmalıdır. Bunu yaparken Parti, bu politikaları desteklemek için yerel topluluklar, şirketler ve hükümetlerle işbirliği yapmaya çalışmalıdır (CBD, 2010).

Ayrıca, politika yapıcılar ve kuruluşlar, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve biyolojik çeşitliliği korumak için gerekli olan doğal ekosistemlerin korunmasına öncelik vermeye teşvik edilmelidir. Bu, korunan alanlar, ekolojik restorasyon ve sürdürülebilir arazi kullanımı uygulamaları gibi politikalar aracılığıyla başarılabilir. Örneğin, bozulmuş ekosistemlerin restorasyonu, karbon tutma, su koruma ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere bir dizi ekolojik, ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir (Brancalion ve diğerleri, 2019).

Önümüzdeki 50 yıl

Birleşik Krallık’taki Yeşiller Partisi’nin, mevcut siyasi sistem altında (dilekçeler dışında) hükümet gücünü elde etmede, özellikle de potansiyel olarak popüler olmayan politikalar geliştirmek ve teşvik etmek gerekirse önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu açıktır. Bununla birlikte Parti, eğitime öncelik vererek, fikir birliği oluşturarak ve diğer paydaşlarla sürdürülebilirliğe ve gezegenin korunmasına öncelik veren koalisyonlar ve ortaklıklar oluşturmak için işbirliği içinde çalışarak sürdürülebilirliği teşvik edebilir ve bu da Hükümetin bunları uygun şekilde dikkate almasına yol açar.

Yeşil Parti, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım, düşük karbonlu ulaşım, ekosistem restorasyonu ve döngüsel ekonomi modellerini destekleyen politikalara öncelik verebilir. Ek olarak, dünyanın önümüzdeki 50 yılda karşı karşıya kalması muhtemel ekonomik, teknolojik ve sosyal zorlukların ve bu zorlukların sürdürülebilirlik çabalarını nasıl etkileyeceğinin ele alınması elzemdir.

Bu nedenle Parti, mevcut ekonomik modellerin ve varsayımların sınırlarını tanımalı ve ekonomik sistemlerin gerçek dünyadaki karmaşıklıklarına daha uyumlu yeni yaklaşımlar geliştirmelidir. Davranışsal ekonomi ve ekolojik ekonomi gibi alternatif yaklaşımlar, bu zorluklara daha incelikli ve kanıta dayalı çözümler sunabilir.

Bunlardan herhangi birini başarmak için Yeşil Parti, gelecekteki eğilimler ve olasılıklar hakkındaki anlayışlarını biçimlendirmek için ekoloji, ekonomi ve sosyal bilimler gibi alanlardaki uzmanların kavrayışlarından yararlanmalıdır. Yeşil Parti, uzmanlarla çalışarak, dünyamızı şekillendiren karmaşık ve birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine anlaşılmasına temellendirilmiş kanıta dayalı politikalar geliştirebilir (Dryzek ve diğerleri, 2013).

Bununla birlikte, bu makale esas olarak küresel geleceğimiz ve Yeşil Parti’nin arzu edilen sonuçlara ulaşmadaki rolü ve bunun yanı sıra yerel, ulusal ve küresel toplumla devam eden ilgisi ile ilgilidir. Bu nedenle biz…

Son söz olarakFütüroloji!

Gelecekbilim (futurology), gelecekteki eğilimleri, senaryoları ve olasılıkları belirlemek ve analiz etmek için sistematik ve disiplinler arası bir yaklaşım kullanmayı içerir (Gordon ve Cairns, 2015). Yeşil Parti’nin iklim değişikliği, enerji güvenliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi sürdürülebilirlikle ilgili gelecekteki zorlukları ve fırsatları tahmin etmesine ve planlamasına yardımcı olabilir. Yeşil Parti, 50 yıllık bir zaman dilimi için geleceği tasavvur etmek ve bunu başarmak için politikalar geliştirmek amacıyla fütürolojiden yararlanabilir ve yararlanmalıdır.

Fütürolojiyi politika yapımında uygulamak için Yeşil Parti, paydaşlarla etkileşim kurmak ve yaratmak istedikleri geleceğe dair ortak bir anlayış geliştirmek için senaryo planlama ve vizyon oluşturma atölyeleri gibi araçları kullanabilir (Hajer ve Driessen, 2019). Bu, politika geliştirmeyi hareketlendirmeye ve arzu edilen geleceğe ulaşmak için eyleme ihtiyaç duyulan alanları belirlemeye yardımcı olabilir.

Öyle olursa, 2073’te ‘bu uzamı gör’!

KAYNAKLAR:

BBC News. 2017. “UK Political Parties and Donors: Who Gave What?” BBC News, June 16. https://www.bbc.com/news/uk-politics-40225570.

Burgess, Katherine. 2019. “The Problem with Political Parties.” Prospect Magazine, May 1. https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/theproblem-with political-parties.

CBD. (2010). Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf

Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387(6630), 253-260. https://doi.org/10.1038/387253a0

Crawford, K., Calo, R., & Selbst, A.D. (2019). The AI Now Report 2018. AI Now Institute. https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf

Curtin, C., & Rutherford, A. (2020). The role of education in promoting sustainability: A review of literature. Journal of Environmental Education, 51(2), 91-101. https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1662258

Daly, H.E. (2013). Ecological economics and sustainable development: Selected essays of Herman Daly.

Edward Elgar Publishing. Daly, H. (1999). Ecological economics and sustainable development: Selected essays of Herman Daly. Edward Elgar Publishing.

Dietz, Rob and Daniel O’Neill. 2013. “Enough Is Enough: Building a Sustainable Economy in a World of Finite Resources.” San Francisco: Berrett Koehler Publishers.

Dryzek, J. S., Norgaard, R. B., and Schlosberg, D. (2013). The Oxford handbook of climate change and society. Oxford University Press.

Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf

FAO. (2018). Smallholders and family farmers. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/smallholders-andfamily farmers/en/

Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People–An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. Minds and Machines, 28(4), 689-707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5

Gandhi, N., & Kurien, C.T. (2018). Public participation in environmental decision-making: insights from India. Journal of Environmental Policy & Planning, 20(3), 317-334.

Global Footprint Network. (2021). Ecological Footprint. https://www.footprintnetwork.org/resources/ecological-footprint/

Global Footprint Network. (2021). Ecological Footprint. https://www.footprintnetwork.org/resources/ecological-footprint/

Gordon, T. J., and Cairns, J. (2015). Future foresight: Introducing the “meta-design” approach. Routledge.

Green Economics Institute. (2022). What is green economics? Retrieved from https://www.greeneconomicsinstitutetrust.org/what-is-greeneconomics/

Hajer, M. A., and Driessen, P. P. (2019). The politics of sustainability transitions. Cambridge University Press.

Jackson, T. (2009). Prosperity without growth: Economics for a finite planet. Earthscan.

JCB. (2021). JCB unveils hydrogen engine that can be used for off-highway machines. Retrieved from https://www.jcb.com/engb/news/2021/06/17/jcb-unveils hydrogen-engine-that-can-be-used-for-off-highway-machines

Lee, E., & Qiufan, W. (2021). From collaboration to cooptation: how green political parties lose their grassroots support. Environmental Politics, 30(2), 205-226.

Markandya, A., Sampedro, J., Smith, S., Van Dingenen, R., & Pizarro-Irizar, C. (2016). Health and climate benefits of different energy-efficiency and renewable energy choices. Nature Climate Change, 6(5), 493-497.

Martinez-Alier, J. (1987). Ecological economics: Energy, environment and society. Blackwell.

Meng, W., Li, X., Ren, W., Li, Y., Yu, X., & Chen, D. (2020). Application of artificial intelligence technology in energy conservation and emissions reduction: A review. Applied Energy, 259, 114074.

Niu, Y., Yang, X., Fan, J., & He, X. (2019). A review of the applications of artificial intelligence in building energy systems. Energy and Buildings, 201, 109379.

Reeve, A. (2017). The role of local government in promoting sustainable living. Local Government Studies, 43(3), 348-369.

Rees, S. (2019). Eco-Socialism or Eco-Capitalism? A Critical Analysis of Humanity’s Fundamental Choices. Monthly Review Press.

Schneider, F. (2018). Political business cycles and sustainable development. Ecological Economics, 148, 36-46.

Shaw, B., & Blumstein, D. T. (2020). The importance of community engagement in conservation decision making. Conservation Biology, 34(1), 10-12.

UK Government. (2021). Petitions. https://petition.parliament.uk/help#petitions

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

World Bank. (2019). Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle. World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30418

DİPNOTLAR:

[1] Profesör Dr K Michael Benfield MA PhD FRSA CEnv, FCIOB FCMI MRICS MIEx FASI AWSc, Küresel Yeşil Parti hareketinin 4 kurucu ortağından biridir. Doktorasını Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nden Avrupa Planlaması ve Mülkiyet Geliştirme alanında aldı. Daha önce Güney Galler Üniversitesi’nde İnşaat ve İnşaat Mühendisliği araştırmaları profesörü olarak görev yaptı, “yeşil” binalar üreten bir Timber Engineering şirketini yönetiyordu ve şu anda Birleşme ve Devralmalar uzmanı, Galler İnovasyon Konseyi ve Galler Gönüllü Eylem Konseyi’nin Yönetim Kurulu üyesi.

[2].Ç.N.: Yapboz Konferansı (Jigsaw Conference): Yeşil düşünce çerçevesinde faaliyet gösteren tüm grupları bir araya getiren konferans

[3] Chat.Openai.com. yardımıyla araştırılarak yazılmıştır.

18 Nisan 2023 tarihinde Green World’de yayımlanmıştır.

https://greenworld.org.uk/article/next-50-years web sayfasından indirilmiştir.

Görsel tasarım: Olcay Özkaplan